Variabeldefinisjon

Kjøpekraftspariteter (EU28=1)

  English
Navn Kjøpekraftspariteter (EU28=1)
Definisjon Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU28.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til 2020-06-21
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08.02 - Pris- og kostnadsindekser, prisnivåsammenligninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kjøpekraftspariteter (EU27=1)
Lenket til Statistikkbanktabeller