Variabeldefinisjon

Antall boliger i bygningen

 
Navn Antall boliger i bygningen
Definisjon Variabelen viser en oppopptelling av hvor mange boliger det er i en bygning.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Sensitivitet Sensitiv