Variabeldefinisjon

P_areal

 
Navn P_areal
Definisjon Den delen av en boligs innvendige areal som dekkes av primærrommene (p-rom), med andre ord: bruksarealet til en bolig minus sekundærrom (s-rom). P-rommene er rom for varig opphold, mens S-rommene er rom som ikke er ment å oppholde seg i over tid, f.eks. boder, uinnredede kjeller- og loftsrom, garasje og teknisk rom.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Sensitivitet Sensitiv