Variabeldefinisjon

Student med imputert husholdning

 
Navn Student med imputert husholdning
Definisjon Variabelen beskriver på hvilket nivå husholdningsinformasjonen er imputert
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv