Variabeldefinisjon

Statuskode for samordningspopulasjonen

 
Navn Statuskode for samordningspopulasjonen
Definisjon Variabel som avgrenser om en person er med i datagrunnlaget for husholdnigssstatistikken (samordingspopulasjonen) eller ikke.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv