Variabeldefinisjon

Antall personer 18 år og over i husholdningen

 
Navn Antall personer 18 år og over i husholdningen
Definisjon Antall personer 18 år og eldre i husholdningen
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv