Variabeldefinisjon

Koblingsnivå husholdning - bolig

 
Navn Koblingsnivå husholdning - bolig
Definisjon Variabelen viser om en privathusholdning er direkte eller statistisk koblet til en bolig, eller om den mangler kobling. Variabelen gir samme type informasjon som Kilde kobling husholdning_bolig, men på et mer aggregert nivå
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv