Variabeldefinisjon

Kilde kopling husholdning - bolig

 
Navn Kilde kopling husholdning - bolig
Definisjon Variabelen viser hva som er grunnlaget for koblingen mellom privathusholdninger og boliger (se variabelen Koblingskode husholdning-bolig). Spesielt viser den for statistisk koblede enheter på hvilket trinn koblingen har skjedd. Ukoblede husholdninger og boliger har egne koder. Bosatte som tilhører en husholdning i utlandet eller ikke tilhører en privathusholdning, har også egne koder.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv