Variabeldefinisjon

Koblingskode husholdning_bolig

 
Navn Koblingskode husholdning_bolig
Definisjon Variabelen viser om en privathusholdning er koblet til en bolig eller ikke, om de bosatte ikke tilhører en privathusholdning (felleshusholdning mv.) eller om husholdningen regnes som bosatt i utlandet og dermed ikke inngår i populasjonen av husholdninger i Norge. Koblede husholdninger omfatter både direkte koblede og statistisk koblede. Variabelen viser også hvilke boliger som ikke er koblet til en husholdning.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv