Variabeldefinisjon

Bruksenhet

 
Navn Bruksenhet
Definisjon Rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Videre kan en bruksenhet være en bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, f.eks. sykehus, men kan også være del av bygning, f.eks. bohenhet (bolig), kontorenhet, avd. i sykehus.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/registerbasert-boligstatistikk
Sensitivitet Sensitiv