Variabeldefinisjon

Trangboddhet

  English
Navn Trangboddhet
Definisjon Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.03 - Bolig, boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Finner ikke dokument