Variabeldefinisjon

Stillingsprosent

  English
Navn Stillingsprosent
Definisjon Stillingsprosent er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Arbeidsgiver skal ved rapportering ikke ta hensyn til merarbeid, overtid eller ulike typer fravær eller om timene er betalt eller ikke. Informasjon om stillingsprosent er basert på det som er rapportert til a-ordningen.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Det er mangler i rapportering av stillingsprosent. Dette gjelder særlig for timelønte. SSB har derfor utviklet en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid, se artikkelen https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Referanse https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/stillingsprosent/
Sensitivitet Sensitiv