Variabeldefinisjon

Ansatte

 
Navn Ansatte
Definisjon Ansatte omfatter alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. Ansatte omfatter ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. For ansatte med flere arbeidsforhold er ett av arbeidsforholdene fastsatt som det viktigste (hovedarbeidsforholdet).
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Hva som menes med arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar ligger i veiledningen for a-ordningen, se under "arbeidsforhold" på nettsiden: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/ Til og med 31.12.2014 ble begrepene "lønnstakere" og "ansatte" brukt synomymt. Fra og med 1.1.2015 skiller vi på disse begrepene.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Lønnstakere
Lenket til Statistikkbanktabeller