Variabeldefinisjon

Ultimat eierland

  English
Navn Ultimat eierland
Definisjon Det land hvor enheten som ultimat kontrollerer den største direkteinvestoren til en norsk enhet er registrert.
Gyldig fra 2017-01-01
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller