Variabeldefinisjon

Forbruk i alminnelig forsyning

  English
Navn Forbruk i alminnelig forsyning
Definisjon Forbruk i alminnelig forsyning er nettoforbruk av elektrisk kraft fratrukket forbruk i utvinning og kraftintensiv industri i alt. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av dette forbruket.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv