Variabeldefinisjon

Leveringssted

  English
Navn Leveringssted
Definisjon Stedet leveringsbetingelsen (Incoterms) gjelder fra/til ved tolldeklarering.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Variabelen hentes fra et fritekstfelt i tolldeklarasjonen. Innholdet kan være en by, lufthavn, konkrete forretnings-/kontorbygg eller nøyaktig adresse. For utlevering til forskningsformål vil variabelen trunkeres, slik at direkte identifisering ikke er mulig, for eksempel ved fjerning av siste ordstavelse eller nummer i tekstfeltet. Feilstavelser forekommer ofte. Det er anbefalt at forsker drøfter bruken av variabelen med SSB, slik at nødvendige tilpasninger kan gjøres før variabelen trunkeres eller på annen måte avidentifiseres. Dette er en jobb som kan fordyre mikrodatabestillinger som inneholder denne variabelen.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv