Variabeldefinisjon

Avsender/mottaker i utlandet

  English
Navn Avsender/mottaker i utlandet
Definisjon Med avsender i utlandet menes for importen den utenlandske selgerens (fakturautsteders) navn. Med mottaker i utlandet menes for eksporten navnet til den personen/det firmaet varen fysisk skal leveres til i utlandet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Variabelen hentes fra et fritekstfelt i tolldeklarasjonen. Mange varianter av tilsynelatende samme meningsinnhold forekommer, og feilstavelser er ganske vanlig. Innholdet i variabelen er erfaringsmessig av en karakter som gjør det komplisert å avgjøre hvilke opplysninger (transaksjoner) som gjelder samme avsender eller mottaker. Derfor er det anbefalt at forsker drøfter bruken av variabelen med SSB, slik at nødvendige tilpasninger kan gjøres før variabelen avidentifiseres. Dette er en jobb som kan fordyre mikrodatabestillinger som inneholder denne variabelen.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv