Variabeldefinisjon

Total standard omsetning for jordbruksbedriften

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Total standard omsetning for jordbruksbedriften
Definisjon Total standard omsetning (SO) er summen av SO for alle plante- og husdyrprodukter som bedriften produserer i løpet av et år
Gyldig fra 2010-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Standard omsetning for et planteprodukt er SO per dekar for vedkommende vekst multiplisert med antall dekar av veksten. Tilsvarende er standard omsetning for et husdyrprodukt SO for vedkommende husdyrslag multiplisert med antall dyr. Total standard omsetning for bedriften er summen av alle plante- og husdyrprodukter. T.o.m. 2009 ble standard dekningsbidrag (SDB) brukt som felles størrelsesmål for de ulike plante- og husdyrproduksjonene, og det ble beregnet totalt standard dekningsbidrag for jordbruksbedriftene. Total SO er ikke sammenlignbar med total SDB.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Eurostat-forordning
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Referanse Notater 2015/32 Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse
Statistikk Strukturen i jordbruket
Sensitivitet Sensitiv