Variabeldefinisjon

Åkerareal/åkervekstar

  Norwegian (bokmål)
Namn Åkerareal/åkervekstar
Definisjon Jordbruksareal unntatt eng, beite og areal tilsådd eller tilplanta med fleirårige vekstar. Åkervekstar er t.d. korn, potet og ymse slag grønsaker.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Open åker er synonymt med åkerareal.
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv