Variabeldefinisjon

Åkerareal/åkervekster

  Norwegian (nynorsk)
Navn Åkerareal/åkervekster
Definisjon Jordbruksareal unntatt eng, beite og areal tilsådd eller tilplanta med flerårige vekster. Åkervekster er f.eks. korn, poteter og ulike grønnsakslag.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Åpen åker er synonymt med åkerareal.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv