Variabeldefinisjon

Gjødseldyrenhet (GDE)

  Norwegian (nynorsk)
Navn Gjødseldyrenhet (GDE)
Definisjon Enhet for husdyr definert etter mengde fosfor som dyra skiller ut i gjødsel og urin
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Dyr per gjødseldyrenhet (GDE): mjølkeku 1, storfe ungdyr 3, jerseyfe 1,3, ammeku 1,5, voksne hester 2, sauer og geiter, vinterfôra 7, avlspurker og -råner 2,5, slaktegris 18, høner 80, slaktekylling 1400, livkylling 550, kanin avlsdyr 40, kanin slaktedyr 600, and og kalkun, avlsdyr 40, gås avlsdyr 20, and slaktedyr 300, kalkun slaktedyr 240, gås slaktedyr 150, rev avlstisper 25 og mink avlstisper 40.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Referanse Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, fastsatt 4. juli 2003
Sensitivitet Sensitiv