Variabeldefinisjon

Ammeku

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ammeku
Definisjon Ku som holdes hovedsakelig for produksjon av kalv for kjøttproduksjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv