Variabeldefinisjon

Type arbeidsforhold i a-meldingen

 
Navn Type arbeidsforhold i a-meldingen
Definisjon Type arbeidsforhold i a-meldingen
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv