Variabeldefinisjon

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid

 
Navn Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid
Definisjon Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der den ansatte ikke er til stede på arbeidsplassen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv