Variabeldefinisjon

Uregelmessige tillegg for arbeidet tid

 
Navn Uregelmessige tillegg for arbeidet tid
Definisjon Uregelmessige tillegg for arbeidet tid er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller ¿ sted.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv