Variabeldefinisjon

Annen betaling

 
Navn Annen betaling
Definisjon Økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv