Variabeldefinisjon

Fastlønn

 
Navn Fastlønn
Definisjon Fastlønn omfatter avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt overtidsgodtgjørelse, prosentlønn og provisjonslønn.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv