Variabeldefinisjon

Timeantall for timelønn

 
Navn Timeantall for timelønn
Definisjon Antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv