Variabeldefinisjon

Faste tillegg

 
Navn Faste tillegg
Definisjon Med faste tillegg regnes b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv