Variabeldefinisjon

Feriepenger

 
Navn Feriepenger
Definisjon Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv