Variabeldefinisjon

Dellønnsprosent

 
Navn Dellønnsprosent
Definisjon Dellønnsprosent (heltid=100)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv