Variabeldefinisjon

Vekter i lønnsstatistikken

 
Navn Vekter i lønnsstatistikken
Definisjon Justert vekt mhp. næringens samlede sysselsetting
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv