Variabeldefinisjon

Verdiindeks

 
Navn Verdiindeks
Definisjon Indekser som viser hvordan omsetningen endres over et visst tidsrom. Indeksene tar utgangspunkt i et basisår, som settes til 100.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv