Variabeldefinisjon

Vekter i PII

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Vekter i PII
Definisjon Som utgangspunkt benyttes andeler av bearbeidingsverdi til faktorpris fra de årlige strukturstatistikkene for olje- og gassutvinning, industri og bergverksdrift og kraftforsyning fra siste tilgjengelige årgang (2 år før ny årgang i produksjonsindeksen). Bearbeidingsverdiene framskrives med ett år basert på utviklingen i bruttoproduktet per næring fra kvartalsvis nasjonalregnskap. Vektene oppdateres årlig.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.04 -
Sensitivitet Sensitiv