Variabeldefinisjon

Kilde adresse borteboende student

 
Navn Kilde adresse borteboende student
Definisjon Angir kilde til alternativ bostedsadresse for borteboende studenter
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv