Variabeldefinisjon

Faktisk bostedskommune borteboende student

 
Navn Faktisk bostedskommune borteboende student
Definisjon I folkeregisteret er bostedsadressen stedet der den enkelte person har sin overveiende døgnhvile. For ugifte studenter er det imidlertid frivillig å melde flytting fra hjemstedet selv om man reelt sett har et bosted på studiestedet. Ved bruk av andre datakilder finner man bostedsadresse på studiestedet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv