Variabeldefinisjon

Produksjonsindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning

  Norwegian (bokmål) English
Namn Produksjonsindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Definisjon Det overordna føremålet for produksjonsindeksen er å måle volumutviklinga i verdiskapinga innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning på månadsbasis. Verdiskapinga er uttrykt ved bearbeidingsverdi til faktorprisar eller bruttoproduksjon minus vareinnsats eksklusive avgifter og subsidiar. I praksis er det svært krevjande å observere verdiskapinga på månadsbasis, og derfor blir verksemdene sin produksjon i fysiske kvanta eller utførte timeverk nytta som indikator.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 08.04 -
Sensitivitet Sensitiv