Variabeldefinisjon

Produksjonsindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Produksjonsindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Definisjon Produksjonsindeksens overordnede formål er å måle volumutviklingen i verdiskapningen innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning på månedsbasis. Verdiskapningen er uttrykt ved bearbeidingsverdi til faktorpriser eller bruttoproduksjon minus vareinnsats eksklusive avgifter og subsidier. I praksis er det svært krevende å observere verdiskapningen på månedsbasis, og av den grunn benyttes virksomhetenes produksjon i fysiske kvanta eller utførte timeverk som indikator.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.04 -
Sensitivitet Sensitiv