Variabeldefinisjon

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - månedlig

  English
Navn Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - månedlig
Definisjon Omsetning er definert som all avgiftspliktig og avgiftsfri salgsinntekt av varer og tjenester som er fakturert i løpet av måneden. Omkostninger som faktureres kunden (transport, emballasje, etc.), og verdien av interne leveranser til andre virksomheter innad i foretaket er inkludert. Merverdiavgift og andre fradragsberettigede avgifter knyttet til omsetning samt andre skatter og avgifter som fakturers kunden er ikke med.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.20 - Omsetning og produksjon
Sensitivitet Sensitiv