Variabeldefinisjon

Foreldrepenger

  English
Navn Foreldrepenger
Definisjon Foreldrepenger fra folketrygden som skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Inkluderer også svangerskapspenger.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv