Variabeldefinisjon

Inntekt etter skatt per forbruksenhet, OECD-ekvivalensskala

  English
Navn Inntekt etter skatt per forbruksenhet, OECD-ekvivalensskala
Definisjon Summen av husholdningens skattepliktige og skattefrie inntekter, fratrukket skatt, fordelt på antall forbruksenheter i husholdningen. Antall forbruksenheter er beregnet ved bruk av OECDs ekvivalensskala, der første voksne får vekt lik 1, neste voksne vekt lik 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5. En husholdning på to voksne og to barn har dermed 2,7 forbruksenheter etter OECD-skalaen.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.10 - Inntekt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Inntekt etter skatt
Lenket til Statistikkbanktabeller