Variabeldefinisjon

Total avkastning

  English
Navn Total avkastning
Definisjon Omfatter utbetalt utbytte, reinvestert fortjeneste og avkastning på annen kapital
Gyldig fra 2016-08-26
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv