Variabeldefinisjon

Avkastning på annen kapital

  English
Navn Avkastning på annen kapital
Definisjon Omfatter avkastning på lån og varekreditter
Gyldig fra 2016-08-19
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv