Variabeldefinisjon

Annen kapital

  English
Navn Annen kapital
Definisjon Omfatter lån og varekreditter
Gyldig fra 2016-08-19
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv