Variabeldefinisjon

Arbeidstakere med legemeldt sykefravær

  English
Navn Arbeidstakere med legemeldt sykefravær
Definisjon Arbeidstakere med legemeldt sykefravær teller en arbeidstakers sykefravær som skyldes egen sykdom på en gitt dato (referansedato) i siste måned pr. kvartal. Dersom en arbeidstaker har flere fravær, telles kun ett fravær.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse www.ssb.no/sykefratot/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller