Variabeldefinisjon

Bestemmelsesland

  English
Navn Bestemmelsesland
Definisjon Med bestemmelsesland menes det land som på eksporttidspunktet er det sist kjente landet som varen er bestemt for.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Denne definisjonen sist kjente bestemmelsesland (land A) gjelder selv om varene først sendes til et annet land (land B) - og uansett om de på vei til dette siste landet ( land A) blir gjenstand for noen mellomliggende handelstransaksjoner eller annet som endrer varens juridiske status (i land B).
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv