Variabeldefinisjon

Opprinnelsesland

  English
Navn Opprinnelsesland
Definisjon Med opprinnelsesland menes det land hvor varen er fremstilt i sin helhet, eller der den sist var gjenstand for vesentlig bearbeidelse. For noen varer gjelder mer spesielle regler i forhold til opprinnelsesland. For skip, fly og mobile oljeplattformer er opprinnelseslandet det landet som tidligere eide varen (økonomisk eierskap).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv