Variabeldefinisjon

Produksjonsfylke

  English
Navn Produksjonsfylke
Definisjon Fylket der varen er produsert. Hvis produksjonen er i flere fylker oppgis det fylket der verdiskapningen er størst.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv