Variabeldefinisjon

Beleggsprosent (OECD)

  English
Navn Beleggsprosent (OECD)
Definisjon Et mål på utnyttelsesgraden av døgnplasser (senger). Beleggsprosenten (OECD-definisjon) beregnes med formelen Liggedager/(Døgnplasser * 365). Definisjonen tar ikke hensyn til at ikke alle døgnplasser er tilgjengelige hver dag gjennom året. Denne definisjonen på beleggsprosent brukes for internasjonal sammenligning.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Beleggsprosent (SSB)
Døgnplass
Liggedager
Lenket til Statistikkbanktabeller