Variabeldefinisjon

Beleggsprosent (SSB)

  English
Navn Beleggsprosent (SSB)
Definisjon Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten (SSB-definisjon) beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent brukes for nasjonal sammenligning.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
Kommentarer Til forskjell fra OECD-definisjonen tar SSB-definisjonen hensyn til at ikke alle døgnplasser er tilgjengelige hver dag gjennom året, for eksempel på grunn av ferier og helger.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sengedøgn
Liggedager
Beleggsprosent (OECD)
Lenket til Statistikkbanktabeller